Het Leuvense Universiteitsfonds is voor velen onbekend, maar door een groot aantal mensen wel bemind. Het is het centrale adviesorgaan voor mecenaat en sponsoring aan de KU Leuven.

Een van de drijvende krachten achter het Leuvens Universiteitsfonds is directeur Isabel Penne. “Wij zijn de tussenpersoon tussen mensen die iets willen geven en professoren of afdelingen aan de universiteit die er iets mee kunnen doen,” vertelt zij. “We willen ervoor zorgen dat de professoren hun onderzoek kunnen doen en dat de mensen die willen schenken dat juridisch en fiscaal correct kunnen doen.”

Het grootste deel van de activiteiten van het Universiteitsfonds is adviserend. “Ongeveer 85 procent van wat er binnenkomt, wordt gewoon gegeven,” zegt Penne. “Daar hoeven we niet expliciet naar te vragen. Dat is fantastisch want het toont dat de KU Leuven een goede reputatie geniet.”

“Daarnaast komen er af en toe mensen naar ons die geld voor iets zoeken, maar geen idee hebben bij wie ze terecht kunnen. Dan maken we samen met die mensen een dossier op en proberen we proactief op zoek te gaan.”

Vertrouwen

Penne zit ondertussen lange tijd in het vak en heeft op internationaal vlak heel wat ervaring opgedaan. Zo ziet zij grote verschillen tussen België en bijvoorbeeld de Verenigde Staten. “Wij zijn een jong fondsenwervend land. Mensen willen heel zeker weten waar hun geld naartoe gaat. Het is vaak zeer persoonlijk en zeer gericht en er wordt ook heel gericht en heel persoonlijk gerapporteerd wat er met het geld gebeurt. Vaak gaan mensen zo de naam van de persoon die ze eren aan een bepaald fonds geven,” aldus Penne. “In meer geavanceerde fondsenwervende landen zoals de Verenigde Staten is er veel meer unrestricted giving. Daar zeggen ze dat de universiteit mag doen wat ze wil met het gegeven geld omdat er zoveel vertrouwen heerst.”

”Toch komt dat bij ons ook af en toe voor,” vertelt Penne. “Zo was er afgelopen zomer een dame – ondertussen jammer genoeg overleden – die in haar testament een bedrag schonk aan de universiteit. Ze vertrouwde erop dat wij daar als universiteit goed mee zouden omgaan. Hoe langer we zullen werken, hoe vaker mensen dat wellicht zullen doen.”

Betrokkenheid

De mensen die met een duidelijk doel schenken, zijn vaak familieleden van iemand met iets zeldzaams. “Ze willen niet dat iemand anders meemaakt wat zij meegemaakt hebben of ze willen een oplossing vinden voor hun kind,” zegt Penne. Een voorbeeld daarvan zijn de “Vriendtjes tegen kanker”, studenten die geld inzamelen voor het onderzoek naar gynaecologische kankers na het overlijden van hun vriendin Evelien Devriendt.

”Al die mensen hebben hun eigen community, een hele grote puzzel van vriendengroepen en mensen die de persoon kenden of die zich kunnen vinden in dat project. Zo leren die mensen ook andere projecten kennen.”

Dat jongeren zich inzetten voor goede doelen is een trend die Penne is opgevallen. “Vroeger trokken de jongeren op de kerstmarkt een vreemd gezicht wanneer er geld ingezameld werd. Nu stopten ze en maakten ze er als het ware iets symbolisch van. Ook de acties voor de slachtoffers van tyfoon Haiyan (die eind vorig jaar veel slachtoffers eiste op de Filipijnen, red.) door de studenten tonen dat jongeren wel filantropisch zijn,” aldus Penne.

Ambities

Het verzamelde geld heeft een zeer duidelijke functie. “Filantropisch geld is nooit om putten te vullen,” stelt Penne vastberaden. “Wij willen ambities realiseren. Met mecenaatsgeld kun je ambities vooropstellen, kunnen professoren zaken doen die ze al lang wilden proberen maar waar ze het geld niet voor hadden. Het mag nooit dienen ter vervanging van geld dat weggevallen is.”

De grootte van de schenking varieert vaak. “Sommige mensen moeten meer inspanningen doen om een stuk uit hun vermogen te geven,” aldus Penne. “Dat is het mooie hier: we hebben zowel mensen die echt hun best doen om iets te geven of die zich heel erg inspannen om geld bij elkaar te krijgen als mensen die gefortuneerd zijn.”

Recordcijfers voor 2013

In 2013 ontving het Leuvens Universiteitsfonds meer dan 20 miljoen euro aan giften. Dat is een stijging van ongeveer vijftig procent ten opzichte van afgelopen jaar. Net geen 8.000 mensen schonken geld aan het LUF.

Wie zelf een zakcentje te veel heeft, kan op heel wat manieren bijdragen aan het Leuvens Universiteitsfonds. Voor meer info kun je altijd eens een kijkje nemen op de website www.kuleuven.be/mecenaat

Van: Frank Pietermaat
Bron: Veto 4022 – 28 april 2014

Hart voor ALS fonds

Het Hart voor ALS fonds is onderdeel van het Leuvens Universiteitsfonds.

U kan een gift* doen ten voordele van het “Hart voor ALS fonds” door te storten op de giftenrekening van de KU Leuven:

K.U. Leuven
IBAN: BE45 7340 1941 7789
BIC: KREDBEBB
met vermelding van de gestructureerde mededeling: +++400/0008/31512+++

(*) De KU Leuven stuurt u een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro.