FAQ2017-01-14T17:02:44+01:00
Hoe kan ik gasten van mijn feest laten schenken aan het Hart voor ALS fonds?2017-01-14T17:47:24+01:00

Organiseert u binnenkort uw verjaardagsfeest, uw huwelijk, een babyborrel of een pensioenfeest? Steunt u liever het goede doel dan tientallen cadeaus te ontvangen? Dan kunt u uw gasten uitnodigen om een gift over te maken aan het Hart voor ALS fonds.

Wij bezorgen u alle fiscale en praktische informatie. Zo bezorgen wij u een unieke VGS-code. Dat is een gestructureerde mededeling die uw gasten kunnen doorgeven bij hun gift. Dankzij die code komen hun giften rechtstreeks bij het gekozen goede doel terecht en kunnen wij u achteraf een overzicht bezorgen van het totaalbedrag dat u met uw feest hebt verzameld.

Goed om te weten: bij een gift vanaf 40 euro per jaar geniet de schenker een fiscaal voordeel. Het fiscaal attest kan alleen opgemaakt worden op naam van de bankrekeninghouder.

Het is belangrijk dat u van tevoren even contact opneemt met ons.

Moet ik mijn fiscaal attest zelf aanvragen?2017-01-14T17:39:39+01:00

Nee. De KU Leuven stuurt automatisch uw fiscaal attest naar het postadres verbonden aan het rekeningnummer van waarop u stortte.

Als u overschreef van op een buitenlandse rekening is het mogelijk dat er bij die transactie delen van uw adres verloren gaan waardoor we geen fiscaal attest kunnen opsturen. In dat geval vragen we u om contact op te nemen met deze dienst.

Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest?2017-01-14T17:35:33+01:00

In hett voorjaar van het jaar volgend op dat waarin u uw gift deed bezorgen wij u per post het fiscaal attest. Als u dus in 2016 geschonken hebt aan de KU Leuven, dan krijgt u in maart of april 2017 het attest dat daarop betrekking heeft.

Om hoeveel belastingvermindering gaat het in het geval van een fiscaal voordeel?2017-01-14T17:32:38+01:00

De belastingvermindering op uw gift bedraagt 45 procent. Zo staat het ook vermeld op het fiscaal attest dat wij u bezorgen. Concreet recupereert u dus 45 procent van het bedrag dat u geschonken hebt.

Enkele voorbeelden:

Uw gift aan het ALS-FondsHet bedrag dat u recupereert via belastingverminderingUw effectieve kost
40 euro18 euro22 euro
100 euro45 euro55 euro
250 euro112,50 euro137,50 euro

 

Opgelet: wanneer het totaal van uw giften aan de KU Leuven minder dan 40 euro per jaar bedraagt, ontvangt u géén fiscaal attest.

Als ik geef aan het Hart voor ALS fonds, geniet mijn gift dan een fiscaal voordeel?2017-01-14T17:24:25+01:00

Het Hart voor ALS fonds is onderdeel van het Leuvens Universiteitsfonds.

Wanneer het totaal van uw giften aan de universiteit jaarlijks minimum 40 euro bedraagt, dan geniet u een fiscaal voordeel. In de lente van het daaropvolgende jaar bezorgen wij u per post het fiscaal attest. Op die manier kunt u tijdig uw belastingaangifte voor het afgesloten fiscaal jaar afronden.

De belastingvermindering op uw gift bedraagt 45 procent.

Volgens de geldende wetgeving is het fiscale voordeel alleen geldig bij giften. De aankoop van kaarten, de sponsoring van een evenement, de opbrengst van een inzameling of een verkoop geven u er geen recht op.

Alle informatie over belastingvermindering voor giften vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Wat is de symboliek van het Hart voor ALS logo?2017-02-06T18:04:47+01:00

DE OPBOUW VAN HET LOGO

 

Het hart

Het hart staat symbool voor iedereen die een hart heeft voor ALS, elke persoon is een ster en samen vormen ze ‘Een hart voor ALS’.

Elke ster in het hart is ook een grafische interpretatie van een zenuwcel. Al deze zenuwcellen samen vormen het zenuwstelsel van het menselijk lichaam. Het zenuwstelsel is hier weergegeven in hartvorm, wat symbool staat voor het leven.

Een aantal sterren in het hart zijn licht gekleurd, het hart is niet meer volledig zichtbaar (= het leven is niet meer compleet). Dit verwijst naar het afnemen van het aantal zenuwconnecties, de spieren die verdwijnen, die functies die één voor één wegvallen, de kans op (over)leven die afneemt.

 

De typografie

Het lettertype ‘Kg Hope for a cure’ (‘Hoop op Genezing’) symboliseert de luide schreeuw van de pALS ( personen met ALS ) …

Samen maken we dit waar!

 

De kleuren

Groen is de kleur der zuivere harmonie, brengt ons tot rust en waakt over onze gezondheid. Het is als het ware het evenwicht tussen ons lichaam en onze geest, wat ons herstel, vrede en zuurstof brengt.

Er is geen kleur die beter het positivisme of optimisme weergeeft dan geel. Geel dankt wellicht het optimisme en de vriendelijkheid aan het licht van de zon, de prachtige bloemen in bloei of de paasbloemen die de lente inzetten.

Niets geeft ons meer levenslust en dus is die gele kleur wellicht van nature uit een bron van vriendelijkheid en creativiteit.

De grote hoeveelheid licht in geel zorgt voor een enorm opvallende kracht.

Logostudie: www.antenno.com