Nee. De KU Leuven stuurt automatisch uw fiscaal attest naar het postadres verbonden aan het rekeningnummer van waarop u stortte.

Als u overschreef van op een buitenlandse rekening is het mogelijk dat er bij die transactie delen van uw adres verloren gaan waardoor we geen fiscaal attest kunnen opsturen. In dat geval vragen we u om contact op te nemen met deze dienst.