Het Hart voor ALS fonds is onderdeel van het Leuvens Universiteitsfonds.

Wanneer het totaal van uw giften aan de universiteit jaarlijks minimum 40 euro bedraagt, dan geniet u een fiscaal voordeel. In de lente van het daaropvolgende jaar bezorgen wij u per post het fiscaal attest. Op die manier kunt u tijdig uw belastingaangifte voor het afgesloten fiscaal jaar afronden.

De belastingvermindering op uw gift bedraagt 45 procent.

Volgens de geldende wetgeving is het fiscale voordeel alleen geldig bij giften. De aankoop van kaarten, de sponsoring van een evenement, de opbrengst van een inzameling of een verkoop geven u er geen recht op.

Alle informatie over belastingvermindering voor giften vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.