Het laboratorium Neurobiologie van de KU Leuven bouwt, met de cofinanciering bekomen van “Een Hart voor ALS”, 3 onderzoekslijnen uit: het ontwikkelen van nanobodies voor de behandeling van ALS, onderzoek naar het mechanisme van factoren die een rol spelen in het ontstaan van sporadische ALS, en het begrijpen van de pathogenese van C9orf72-geïnduceerde ALS.

Het afgelopen jaar werd intens voorbereidend werk geleverd in het project rond nanobodies. Nanobodies zijn kleine stukjes van de afweerlichamen die in natuurlijke omstandigheden aangemaakt worden door kameelachtigen en haaien. Ze hebben het voordeel om bijzonder stabiel te zijn, kunnen gemakkelijk geproduceerd worden, en kunnen niet alleen op zichzelf gebruikt worden maar ook tot expressie gebracht worden door gebruik te maken van virale vectoren. In samenwerking met het Switch-laboratorium van de KU Leuven en met de nanobodyfaciliteit van het VIB (waar kameelachtigen worden gebruikt om zo’n antilichamen te produceren), werd in het laboratorium een nanobody gegenereerd tegen SOD1, een eiwit dat ALS kan veroorzaken als het erfelijke afwijkingen in zijn aminozuurvolgorde vertoont. Het effect van het tot expressie brengen van het nanobody werd in een reeks van voorbereidende experimenten bestudeerd in celculturen in proefschaaltjes en in zebravissen. Het had in beide gevallen erg bemoedigende effecten.

Deze resultaten laten toe om met het eigenlijke project van start te gaan. Er zal nu in cellen, in zebravissen en in muizen worden nagekeken of het eiwit zelf de ontstaansmechanismen van ALS kan beïnvloeden.

De geldinzamelactie van “Een Hart voor ALS” is erg succesvol geweest. Er is nu een som verzameld die voldoende is om een onderzoeker toe te laten dit project op te nemen! Tegen het begin van het nieuwe academiejaar hoopt het laboratorium een nieuwe doctoraatsstudent te hebben aangeworven die als specifieke opdracht heeft om na te gaan of het nanobody mogelijks kan gebruikt worden voor de behandeling van ALS, geïnduceerd door mutant SOD1.

(Prof. dr. Wim Robberecht)

Professor Wim Robberecht is een wereldautoriteit in de neurologie, meer in het bijzonder in het onderzoek naar ernstige hersenziektes waaronder amyotrofische lateraalsclerose (ALS), vice-rector aan de KU Leuven, en beheerder van het Hart voor ALS Fonds.